Publicerad den jun 12, 2019

Under verksamhetsårets sista lunchmöte sammanfattade frånträdande president Rosemarie Lindström året. Här följer ett sammandrag:

Rosemarie gjorde först en tillbakablick på många trevliga föredrag/aktiviteter som vi gjort under året 2018/2019 och tackade kommittéerna och medlemmarna för fina insatser. 

Klubben har under året delat ut ca 50 tkr till bland annat Prosit, Läkarbanken och andra Rotary välgörenhetsinstitutioner. 

Presidenten berättade om medlemsutvecklingen som behöver lyftas o berättade att vår medlem Birger Lindahl avlidit under året. 

Det delades ut gratulationskort till de som fyllt jämnt under året, till: Ninna Lindblad, Eva-Lotta Friberg, Malin Tan, Ulrika Nyström, Mats Johansson o Anders Fejne. 

Vi har haft 39 möten och ett årsmöte under året. Vi sade farväl under året till vår utbytesstudent, Meg Rankin som åkte hem till Australien efter ett år i Helsingborg. Jessica Stålhammar berättade att de fortfarande har regelbunden kontakt och Presidenten framförde en hälsning från klubben till Meg.