Nätverket Prosit föddes ur en önskan om att göra skillnad i en annan människas liv. En tanke om att sluta prata och börja agera.
Nätverket Prosit föddes ur en önskan om att göra skillnad i en annan människas liv. En tanke om att sluta prata och börja agera. Att inte krångla till det utan gräva där man står. Prosit tar emot förfrågningar om stöd till barn och ungdomar i utsatta situationer. Prosit samarbetar med personer och organisationer som på en yrkesmässig nivå kommer i kontakt med denna grupp, exempelvis diakoner och familjecentraler.

Inför julen 2010 beslöt vännerna Pia-Lotta Bylund, Saera Khan och Jörgen Wahlström att på en glöggfest erbjuda gästerna möjlighet att ge ett bidrag till familjer med begränsade möjligheter att fira jul. För att hitta familjer i behov av stöd vid jul kontaktades olika personer som träffar dessa familjer i sitt arbete. Glöggfesten slutade med att 5000 kr fördelades mellan 3 familjer som annars inte hade kunnat fira jul. Det som blev tydligt under processens gång var att det i vännernas privata nätverk fanns många människor med en önskan om att göra något för någon annan och att det i samma stad fanns många människor i behov av stöd och hjälp. Dessutom hade kontakt nu skapats med flera personer som i sitt yrke träffar dessa personer.

Detta väckte många tankar. Tänk om man, med hjälp av professionella personer, kunde skapa kontakt mellan personer i behov av stöd och personer som vill hjälpa till? Tänk om man på ett enkelt sätt kunde mobilisera den vilja att göra skillnad som finns bland vänner och bekanta? Tänk om man kunde skapa förutsättningar för möten för personer som annars aldrig hade träffats? 

Våren 2011 bildade Pia-Lotta, Saera och Jörgen Nätverket Prosit som ett svar på dessa frågor. Vänner och bekanta blev tillfrågade om de ville vara nätverkare och finnas på Prosits maillista. Personer som arbetar professionellt med personer i behov av stöd tillfrågades om de ville vara förmedlare och informera om nätverket. Prosit blev den sammanhållande länken som tog emot förfrågningarna och förmedlade dem vidare. Redan 2011 fick Prosit in 20 förfrågningar varav 19 kunde lösas helt eller delvis. Detta blev en bekräftelse på att nätverkstanken verkligen fungerade och utifrån det arbetades det vidare. 2013 registrerades Prosit som ideell förening och lyckades samma år göra skillnad för ca 55 olika familjer.

Prosit är latin för "må det gagna" och gagnar vet vi att nätverket verkligen gör. Inte bara de som är i behov av stöd men också de som får möjlighet att göra skillnad. 

Prosit samarbetar i dagsläget med ett 40-tal förmedlare runt om i nordvästra Skåne som i sitt arbete träffar barn och ungdomar i utsatta situationer och deras familjer. Bland förmedlarna finns exempelvis socialsekreterare, diakoner och kuratorer. Det finns inga begränsningar kring vad en förfrågan kan innehålla men det finns heller inga garantier för att en förfrågan ska bli tillgodosedd.
 
Helsingborg Rotaryklubb arbetar sedan 2017 aktivt med att stötta föreningen.