Tillsammans för en bättre värld
Tillsammans för en bättre värld - så lyder mottot för verksamhetsåret 2019/2010, enligt presidenten Moana Widell Forsén.
 
Inom kort kommer här en text som Moana själv har författat, men vi kan redan nu ge en hint om att Moana lägger tyngdpunkten i Rotary som yrkesnätverk med fokus på  hjälpprojekt. Hon vill leda Helsingborg Rotaryklubb med orden gemenskap och tillsammans som grund och förespråkar en högre grad av digitalisering.
 
Vi ser fram emot ett utvecklande år tillsammans!