Helsingborg Rotaryklubb

Rotary grundades 23:e februari 1905 i Chicago, USA, av advokaten Paul Harris. Syftet var att människor med olika yrken och bakgrund skulle träffas för att utbyta erfarenheter och få vänner för livet. Namnet Rotary kommer från gruppens vana i början att rotera mellan medlemmarnas arbetsplatser.

Till Sverige kom Rotary i början av 1926 genom tillkomsten av Stockholm Rotaryklubb vars charterbrev undertecknades den 20 februari 1926. Man träffades varje måndag på Restaurang Rosenbad. Inträdesavgiften var 50 kronor och årsavgiften 25 kronor.

I början av år 1927 besökte Kurt Belfrage på uppdrag av Stockholm Rotaryklubb tillsammans med Presidenten i Köpenhamns Rotaryklubb, Konsul Erik Andersen, Helsingborg för att få till stånd nya rotaryklubbar. Helsingborg Rotaryklubb fick sitt charterbrev den 2 april 1928 som landets tredje rotaryklubb.

2018 firade Helsingborg Rotaryklubb således sitt 90-års jubiléum.

Fortfarande idag är klubben en aktiv och attraktiv klubb och bland medlemmarna finns en bred erfarenhet från olika branscher. Vi har en genuin och prestigelös gemenskap där vi delar med oss av våra erfarenheter.

 
Klubbinformation

Service Above Self

Vi möts både fysiskt och online
tisdagar kl 12:00
Madame Moustache
Norra Storgatan 9
Helsingborg, Skåne 25111
Sweden