03
dec
2019
Helsingborg
Skåne
Sweden

Jonas Håkansson, Avdelningschef Dricksvatten på NSVA, berättar om vårt i
särklass viktigaste livsmedel. Vi tar tillgången till rent vatten för given, men förändringar i
omgivning och klimat kan ge stora framtida utmaningar.

Välkommen!