18
jan
2022
Helsingborg
Madame Moustache
Skåne
Sweden

Sebastian Remvig vid HIR som är anknutet till hushåningssällskapet kommer att prat om Produktiv jordbruksmark, vår självförsörning och böndernas kostnadsökningar