18
feb
2020
Helsingborg
Grand Hotel, Kitchen & Table
Stortorget 8-12
Helsingborg, Skåne 251 11
Sweden

Under sportlovsveckan är många av klubbens medlemmar bortresta och istället för att ha en föreläsare håller vi ett round table. Vi tar upp frågor som är angelägna för Rotary och för vår klubb.

Varmt välkommen!