25
feb
2020
Helsingborg
Grand Hotel, Kitchen & Table
Stortorget 8-12
Helsingborg, Skåne 251 11
Sweden

Helsam – en samverkansorganisation ideella föreningars sociala arbete

Pia-Lotta Bylund har vi lärt känna som en av grundarna till Prosit. Hon har nu gått vidare till Helsam - en samverkansorganisation för de föreningar med social verksamhet som finns i Helsingborg. Pia-Lotta kommer också att berätta om det ideella arbete som utförs i de olika föreningarna, deras förutsättningar och hur man på olika sätt kan stötta dem.

Varmt välkommen att lyssna till Pia-Lotta Bylund!