10
dec
2019
Helsingborg
Skåne
Sweden

Pia Kinhult berättar om världens mest kraftfulla neutronaccelerator som just nu byggs i Lund.
ESS finansieras gemensamt av ett flertal europeiska länder. Pia har bl.a. varit regionstyrelsens ordförande i Region Skåne. Hon är idag ”Head of Host States Relations” vid ESS.
 

Välkommen!