19
maj
2020
Helsingborg
Grand Hotel, Kitchen & Table
Stortorget 8-12
Helsingborg, Skåne 251 11
Sweden

Johannes Nebel, kommunikationsansvarig, kommer och talar om Helsingborgs konserthus.

Varmt välkommen!